10/27/2012

[zaterdag 10 november] reeks: ontwerpen met de natuur

uitgesteld
stuur ons een mailtje als je op de hoogte wil blijven

De aarde kent zijn grenzen. De natuur laat haar ware gelaat zien. In deze cursus leer je de natuur begrijpen en haar principes toepassen in je tuin, je leven, je werk, relatie … 
als je samenwerkt met de natuur krijg je veel terug. 


mooi samengevat 'permacultuur is een gereedschapskist'

Dag 1: de basisinzichten

datum | zaterdag: 10 november van 10u30 tot 16u30
prijs | 40€ per dag, vooraf te betalen (incl. eenvoudige lunchmaaltijd, soep, sla en brood) 
inschrijven | stuur ons een mailtje
plaats | molenlei 51 boechout (onze tuin: detuinvaneten.be)
lesgever | Greet De Wandel (gepassioneerd door permacultuur en lesgeven) 

Permacultuur [of duurzame ontwikkeling]


De natuur is intelligent, divers, zelfregulerend, creatief, overvloedig, ervaren … Overvloed is in het leven voorgeprogrammeerd (in tegenstelling tot wat men ons wil laten geloven). Een overvloed die voldoende is om ons een wezenlijk gevoel van rijkdom te blijven geven. De natuur is het meest duurzame systeem op aarde. Permacultuur wil oplossingen bieden voor een wereld in crisis door je een gereedschap te geven waarmee je je leven kan vormgeven volgens de regels van de natuur.
Je kan deze ontwerpprincipes toepassen in je tuin … maar er is meer. Zodra je inziet hoe het werkt wil je wonen, eten, werken volgens deze principes, de regels van de natuur. De mens is immers een deel van de natuur. De wijsheid van de natuur als rode draad door het leven. Je zal merken dat de mogelijkheden even eindeloos zijn als de eigen creativiteit. Je begint aan een scheppingsproces dat nooit stopt [een permanente cultuur]. De transitiebeweging is ontstaan vanuit deze visie.

Een theoretische cursus met veel ruimte en denkoefeningen
om de principes te kunnen integreren in je leven. 

Leren van de natuur

… permanente [agri]cultuur gaat over duurzame ontwikkeling. Door de natuur te observeren, relaties te onderzoeken en ecologische principes van dit systeem te achterhalen, leren we patronen herkennen die we kunnen gebruiken in het ontwerpen van systemen die voordelig zijn voor de mens én de natuur (meewerken gaat beter dan tegenwerken).


Programma

dag 1: de basisinzichten  [zaterdag 10 november 2012]
Aan de hand van een film, een rondleiding in onze tuin en achtergrondinformatie krijg je zicht op wat permacultuur is. We kijken naar de wereld, naar de natuur en krijgen inzicht in haar universele regels en wetmatigheden. We hebben het over de ethische- en de ontwerpprincipes van de permacultuur.  

dag 2: vuur en lucht [zaterdag 8 december 2012]
We hebben vuur nodig in ons leven onder de vorm van verwarming, warm water, koken, elektriciteit, verlichting, ...  energie dus. De natuur draait 100% op zonne-energie. Waar komt onze energie vandaag vandaan? Hoe ontwerpen we een duurzaam systeem? 

dag 3: water [zaterdag 12 januari 2013]
Hoeveel water verbruiken we. Niet alleen thuis maar ook, onrechtsreeks, via ons consumptiegedrag. Zuiver water is steeds minder voorhanden. Water is leven. Nieuw leven opbouwen begint bij goed waterbeheer. Hoe kan ik bijdragen aan het behoud van zuiver (drink)water, en hoe kan ik water inzetten bij het onwerp van een (eco)systeem? 

dag 4: aarde [zaterdag 9 februari 2013]
De aarde is onze thuis. Onze moeder (ma terre), … Alle mensen zijn onze buren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Zorg voor de aarde is van levensbelang voor ons allemaal! Als wij de bodem/aarde met zorg behandelen zal de natuur voor ons werken. Diverse vormen van bodem-aardzorg komen aan bod. Breng een bodemstaal mee uit je tuin. Na uitleg en dialoog maken we een natuurwandeling en worden een aantal eenvoudig toe te passen voorbeelden gegeven in de tuin. vervolg: ontwerp en uitvoeren van een eigen tuin [2013 en later]
In maart begint de lente. Hoog tijd om naar buiten te gaan. Samen ontwerpen, plannen uitvoeren van een eigen eetbare tuin, bosrandtuin, eetbaar bos, samentuin, … Laten we afhangen van de groep, de behoeften, de vragen, … 

praktisch 

data | 4 zaterdagen 10 november, 08 december 2012 - 12januari, 09 februari 2013
uur | 10u30 tot 16u30 uur
prijs | 40€ per dag, vooraf te betalen (incl. eenvoudige lunchmaaltijd, soep, sla en brood) 
plaats | molenlei 51 boechout | detuinvaneten.be
lesgever | Greet De Wandel (gepassioneerd door permacultuur en lesgeven) 
meer info | Paul Coertjens  03 281 28 86

inschrijven 

stuur ons een mailtje

inspiratie 

http://permacultureglobal.com/
http://www.permaculture.org.uk/
meer links op eetbaretuinen
en nog veel meer … googlen op 'permacultuur' 'permaculture'hoopgevende projecten

permacultuurprojecten op grote schaal

Löss Plateau in China

Maar hoe werkt Permacultuur ontwerpen op grotere schaal? Zou het mogelijk zijn om woestijngebieden terug groen te maken? John D. Liu's inspirerende documentaire "Hoop in een veranderend klimaat" laat zien dat het mogelijk is om op grote schaal beschadigde ecosystemen te herstellen. Het de Löss Plateau in China is 35.000 vierkante kilometer groot (België 30.000). Ook voorbeelden uit Ethiopië en Rwanda tonen aan dat de natuur herwaarderen rendabel is. Dat zowel de mens als de natuur er wel bij varen. John D. Liu vraagt zich af waarom we dat niet gewoon doen. Op wereldschaal

How we re-grew a rainforest

Bioloog Willie Smits heeft een manier gevonden om een regenwoud te herstellen. De oorspronkelijke bedoeling was om de orang-oetans te redden. Wat ontstond is een boeiende verhaal van hoe je kwetsbare ecosystemen herstelt. Om orang-oetan populaties weer op te bouwen, moest hun boshabitat weer hesteld worden.  De lokale bevolking werd ingeschakeld bij de heropbouw en profiteert nu mee van wat het woud voortbrengt. Beter nog: de gemeenschappen die er wonen leven zelfvoorzienend. In deze inspirerende TED talk biedt Willie Smit oplossingen om de gedegradeerde aarde ten goede te veranderen en het leven van de mensen die in armoede leven te verbeteren.


How to repair the world (WeForest.com)

Bent u bezorgd over de klimaatverandering?
Wat als wij echt iets zouden kunnen doen om het nu te stoppen?

Geen opmerkingen: